logoLong logoShort
accessibility icon
banner

skontaktuj się z nami

Dane adresowe:

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku 

ul. Piastowska 2, 32-800 BRZESKO, POLSKA

NIP: 869-10-35-783


Poczta elektroniczna:

szkola@zsp2.edu.pl - sekretariat główny


Numery telefonów:

(14) 663 16 03 - sekretariat główny, dyrektor Jerzy Soska

(14) 663 20 76 - wicedyrektor Krzysztof Obal

(14) 663 02 09 - wicedyrektor Monika Piskorz-Joniec

(14) 663 09 92 - wicedyrektor Patrycja Ptak-Żołna

(14) 663 23 84 - sekretariat uczniowski

(14) 663 21 18 - dział kadr, księgowość, kierownik gospodarczy

(14) 663 16 04 - kierownik CKE Krystian Zamiatała

(14) 686 30 07 - numer fax


Anonimowa skrzynka na sygnały:

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy anonimową elektroniczną skrzynkę na sygnały, która znajduje się pod adresem: 

anonim@zsp2.edu.pl

Jak korzystać ze skrzynki?  

Aby skorzystać ze skrzynki wystarczy założyć anonimowe konto w jakiejkolwiek usłudze pocztowej lub skorzystać z jednego z wielu serwisów udostępniających tymczasowe adresy email (np. 10minutemail.net) i wysłać wiadomość na podany powyżej adres.