:: Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać z honorem, sport uczy wszystkiego – uczy życia ::

WYCHOWANIE FIZYCZNE W DOMIU

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły NR 18/2019/2020 w sprawie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wprowadzamy zdalne nauczanie.
W związku z tym będziemy zamieszczać tu materiały pomocne w realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak i do wykorzystania we własnym zakresie. Idea ta zbiega się w czasie z pomysłem jaki miała komisja wychowania fizycznego na promocję zdrowego i aktywnego trybu życia wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne.
Mamy nadzieję, że zamieszczane tu materiały będą służyły popularyzacji aktywności fizycznej wśród młodzieży teraz i w ich dorosłym życiu.

KOMISJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO