:: Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać z honorem, sport uczy wszystkiego – uczy życia ::

WYCHOWANIE FIZYCZNE W DOMIU

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020/2021 Dyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia HYBRYDOWEGO w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku ze względu na sytuację epidemiologiczną, wprowadzamy zdalne nauczanie.
W związku z tym będziemy zamieszczać tu materiały pomocne w realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak i do wykorzystania we własnym zakresie. Idea ta zbiega się w czasie z pomysłem jaki miała komisja wychowania fizycznego na promocję zdrowego i aktywnego trybu życia wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne.
Mamy nadzieję, że zamieszczane tu materiały będą służyły popularyzacji aktywności fizycznej wśród młodzieży teraz i w ich dorosłym życiu.

KOMISJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO