logoLong logoShort
accessibility icon
banner
szkoła50-lecie

50 lat minęło...
1251

"Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie…" - Rabindranath Tagore


Rok 2019 to czas złotego jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, popularnej brzeskiej „Zielonki”, największej szkoły w powiecie brzeskim.

Dzień pierwszy...

Dwudniowe obchody rozpoczęła w piątek 1 lutego 2019 r. uroczysta msza święta koncelebrowana w Kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku pod przewodnictwem JE Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Podniosły charakter nabożeństwa uświetniła uroczysta liturgia z okolicznościowym kazaniem i poświęceniem przez JE Biskupa Tarnowskiego nowego sztandaru zespołu oraz przekazaniem przez Dyrekcję szkoły daru w postaci ornatu w kolorach misyjnych.

Po jubileuszowej mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych szkół powiatu brzeskiego wraz z uczestnikami liturgii na dalszą część obchodów już w budynku hali sportowej ZSP nr 2.

Uroczystość rozpoczęła projekcja okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń z życia Polski, Europy i świata. Po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym dyr. Jerzy Soska wraz z wicedyr. Patrycją Ptak-Żołną przywitali liczne grono zaproszonych gości.

Złoty jubileusz szkoły uświetnili swą obecnością m. in.: JE biskup tarnowski Andrzej Jeż, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, st. wizytator tarnowskiej Delegatury KO w Krakowie Andrzej Szlanta, zarząd i radni Powiatu Brzeskiego z wicestarostą Maciejem Podobińskim, członkiem Zarządu Ryszardem Ożogiem, przew. Rady Powiatu Kazimierzem Brzykiem, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przedstawiciele miejskich i powiatowych instytucji, brzeskich parafii, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, pracodawcy, rodzice reprezentujący Radę Rodziców, a także byli dyrektorzy, emeryci, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły.

Po powitaniach nastał czas przemówień zaproszonych gości poświęconych złotemu jubileuszowi ZSP nr 2, odczytania przekazanych listów i dyplomów, okolicznościowych podarunków – w tym ufundowanego przez starostę brzeskiego Andrzeja Potępę jubileuszowego grantu na zakup modelu automatycznej linii produkcyjnej do pracowni mechatronicznej – oraz bardziej osobistych wspomnień tych z przemawiających gości, którzy byli absolwentami brzeskiej „Zielonki”.

Szczególnie podniosły moment stanowiło przekazanie dyr. Jerzemu Sosce przez przew. Rady Rodziców Małgorzatę Opiołę nowego sztandaru szkoły z nazwą „Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku” (bo tak właśnie nazywać się ma popularna „Zielonka” od roku szkolnego 2019/2020), zakończone wspólnym odśpiewaniem nowego hymnu szkoły oraz złożeniem przez dyrektora, wiceminister zdrowia i burmistrza Brzeska wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Patronów szkoły – Bohaterów Westerplatte w holu głównym placówki.

Część artystyczna złożona z montażu słowno–muzycznego, przeplatanego dialogami nawiązującymi do poszczególnych okresów, piosenkami z tych czasów, humorystycznymi scenkami zderzającymi dawne i współczesne realia oraz prezentacjami nawiązującymi do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadała historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 stojącego w obliczu zmiany nazwy placówki i kolejnej reformy szkolnictwa średniego.

Ciekawym i wzruszającym dopełnieniem wystąpień młodzieży były wspomnienia pamiętnych dyrektorów, nauczycieli i byłych uczniów placówki: rozpoczęte przez emerytowaną nauczycielkę matematyki Janinę Zając (dekada 1969-1978), kontynuowane przez absolwenta i obecnego nauczyciela wf-u Wiesława Gibesa (1979-1988), byłych dyrektorów – dyr. Mieczysława Kościelniaka i wicedyr. Ryszarda Ożoga (1989-1998) oraz dyr. Bogdana Hajdugę (1999-2008), a zakończone przez obecnego dyrektora, zarazem absolwenta szkoły – Jerzego Soskę (2009-2018).

Kończąc jubileuszową galę, dyr. J. Soska podziękował zaangażowanym w jej przygotowanie osobom, wręczając nagrody oraz okolicznościowe dyplomy m.in.: wicedyr. Patrycji Ptak-Żołnie, Marzenie Lechowicz-Liro, Małgorzacie Bielawskiej, Annie Rudnik, Magdalenie Żurek-Opile, Agnieszce Kornaś, Wojciechowi Nowackiemu, Mirosławowi Musialskiemu i Annie Skoczek. Zaprosił zebranych do kontynuowania oficjalnych obchodów w dn. 2 lutego br. podczas sobotnich uroczystości – m. in. spotkań byłych uczniów z ich wychowawcami i nauczycielami oraz wieczornego Balu Absolwenta.


Dzień drugi...

Dwudniowe obchody złotego jubileuszu były kontynuowane w sobotę 2 lutego br. w bardziej rodzinnym gronie byłej i obecnej społeczności brzeskiej „Zielonki”.

Uroczystość rozpoczęła akademia dla zaproszonych absolwentów, dyrekcji i nauczycieli szkoły. Po projekcji okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń historycznych i wspólnym odśpiewaniu hymnu ZSP nr 2, dyr. Jerzy Soska powitał zebranych w hali sportowej. W swoim przemówieniu nawiązał do historii placówki, przeżywanych obecnie zmian oraz kierunku jej dalszego rozwoju.

Ze szczególnym zainteresowaniem zebrani absolwenci wysłuchali montażu słowno–muzycznego, części artystycznej nawiązującej do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadającej w lekki i humorystyczny sposób historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po współczesne czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Niezapomniane chwile jubileuszowego spotkania stanowiły spontaniczne wspomnienia trojga absolwentów, wśród nich uczniów z 1. i 3. rocznika szkoły oraz absolwenta z lat 80. Z widocznym wzruszeniem wspominali oni swoje szkolne lata, zapamiętanych nauczycieli i wychowawców, a także dziękowali za formowanie ich świadomości i życiowych postaw przez pedagogów „Zielonki”.

Później nastał czas na zwiedzanie przez uczestników uroczystości szkoły, warsztatów, okolicznościowych wystaw pełnych pamiątek i wspomnień oraz ciepłe rozmowy z dawnymi kolegami, nauczycielami i wychowawcami.

Kulminacyjny moment jubileuszu 50-lecia stanowił Bal Absolwenta otworzony toastem wzniesionym przez kadrę kierowniczą oraz rodziców i uczestników, z tortem „tak pięknym, że kroić było żal” – jak zauważył dyr. Jerzy Soska. Wspólna zabawa pełna radosnych rozmów, tańców, zdjęć na tle ścianki z logo 50-lecia ZSP nr 2 trwała do godzin porannych…

Goście dopisali, było i wzniośle, i wzruszająco, i wesoło. Na szczególne podziękowania zasłużyli zarówno liczni nauczyciele i pracownicy, którzy pod przewodnictwem dyr. Jerzego Soski oraz wicedyr. Patrycji Ptak–Żołny napracowali się, by święto miało odpowiednią oprawę, jak i rzesza uczniów, którzy godnie i pięknie reprezentowali Szkołę podczas obu dni uroczystości. Wszystkim gościom, absolwentom i uczestnikom – „Do zobaczenia!” przy kolejnym jubileuszu brzeskiej „Zielonki”…Honorowy komitet obchodów 50-lecia:

 • Andrzej Potępa Starosta brzeski
 • Ryszard Ożóg Wicestarosta
 • Kazimierz Brzyk Przewodniczący Powiatu Brzeskiego
 • Mieczysław Kościelniak były Dyrektor ZSP2
 • Bogdan Hajduga były Dyrektor ZSP2
 • Józef Sosin były Wicedyrektor ZSP2
 • Szymon Polek były Wicedyrektor ZSP2
 • Franciszek Ruchała były Wicedyrektor ZSP2
 • Janina Kieć Nauczyciel emerytowany
 • Janina Zając Nauczyciel emerytowany
 • Józef Koczwara Nauczyciel emerytowany
 • Wincenty Żurek Nauczyciel emerytowany

galeria zdjęć

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
+122