logoLong logoShort
banner

kadra kierownicza
dyrektor
mgr Jerzy Soska
wicedyrektor
mgr Patrycja Ptak-Żołna
wicedyrektor
mgr inż. Ewa Hudyma
wicedyrektor
mgr inż. Krzysztof Obal
kierownik ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
mgr Krystian Zamiatała