logoLong logoShort
accessibility icon
banner

kadra kierownicza
dyrektor
mgr Jerzy Soska
wicedyrektor
mgr Patrycja Ptak-Żołna
wicedyrektor
dr inż. Monika Piskorz-Joniec
wicedyrektor
mgr inż. Krzysztof Obal
kierownik ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
mgr Krystian Zamiatała