logoLong logoShort
accessibility icon
banner
szkołapatron

patron szkoły
4

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Kuratorium Okręgu Szkolnego dla Województwa krakowskiego i miasta Krakowa pismem z dnia 29 lipca 1971 roku nadały Technikum Mechaniczno-Elektrycznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brzesku imię "Bohaterów Westerplatte". Formalnościom stało się zadość, przyszedł więc czas na organizowanie oficjalnych uroczystości i szukanie fundatorów sztandaru.

W dniu 15 stycznia 1972 roku (w rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod okupacji niemieckiej - kto o tym jeszcze pamięta?) szkole OFICJALNIE nadano imię oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy - Fabrykę Opakowań Blaszanych w Brzesku.


W uroczystości tej brali udział obrońcy Westerplatte: mjr Jan Gryczman, mjr Leon Pająk, Komandor Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni - Jerzy Pawłowski oraz uczestnik walk wyzwoleńczych II wojny światowej mjr Rudolf Burzycki.  Nadaniu szkole imienia towarzyszyło wiele dodatkowych imprez i spotkań. Najważniejszym z nich była zorganizowana przez uczniów wieczornica, na której wspomniano wydarzenia z Westerplatte z 1939 roku.


galeria zdjęć

image
certyfikat
Certyfikat zaświadczający, że Szkoła jest członkiem Klubu Szkół Westerplatte
 
image
akademia
Zdjęcie z roku 1972. Przewodniczący Rady Narodowej w Brzesku Jan Szczepaniec wręcza sztandar dyrektorowi szkoły Józefowi Paczyńskiemu.
 
image
sztandar
Awers i rewers ówczesnego sztandaru.
 
image
tablica
Tablica pamiątkowa przy wejściu do szkoły.
 
+1