logoLong logoShort
accessibility icon
banner
szkołaprojekty unijneMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4


Od roku szkolnego 2017/18 w naszej szkole realizowany jest projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia on-line z wykorzystaniem sprzętu tzw. Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz naukowe warsztaty letnie i weekendowe. Zajęcia te mają na celu uzyskanie dodatkowej wiedzy w obszarach mechaniczno-mechatronicznym oraz elektryczno-elektronicznym. Uczestnicy do tych form działania rekrutowani będą spośród uczniów technikum z klas II i III.

Zapraszamy uczniów do udziału w tych zajęciach!