egzamin

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

część pisemna formuła (2012, 2017)

część praktyczna formuła 2012

część praktyczna formuła 2017