egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

W dniu 08.04.2021  w sekretariacie na warsztatach szkolnych będą do odebrania wyniki egzaminu i  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej ( styczeń-luty 2021).

Wyniki Egzaminów w systemie pojawią się 31.03. 2021 r.

*Zdający, którzy nie dostali linku aktywującego na pocztę mailową swojego Konta w EPKZ , mogą zwrócić się do sekretariatu na warsztatach szkolnych o ponowne wygenerowanie kodów aktywacyjnych do portalu zdającego, gdzie można uzyskać informacje o wynikach swoich egzaminów.

* W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminów przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń- luty 2021 r. – do 8 kwietnia jest możliwość złożenia deklaracji na egzamin poprawkowy, który odbędzie się w sesji czerwiec- lipiec 2021.
 Deklaracja przystąpienia do egzaminu (poprawki)

Poniżej harmonogram odbioru według klas:

ZAWÓDKLASAdata/godziny
Technik żywienia i usług gastronomicznych4 TGs08.04.2021
08:00 - 09:00
Technik hotelarstwa4 TH08.04.2021
09:05 - 10:00
Technik mechatronik4 TMe08.04.2021
10:05 - 11:00
Technik elektryk4 TE08.04.2021
11:05 - 12:00
Technik geodeta
Technik budownictwa
4 TBG08.04.2021
12:05-13:00
Technik informatyk4 TI08.04.2021
13:05 - 14:00