egzamin

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie- sesja LATO 2021

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram części praktycznej

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Nauczyciele powinni zgłosić się  do pracy w zespołach nadzorujących 60 minut przed egzaminem.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)  2021 r

Formuła 2017(nowy egzamin)

Formuła 2012(stary egzamin)