egzamin

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

część pisemna

część praktyczna