ckz

Rekrutacja na kurs: Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURS Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych

Kurs  realizowany jest w  są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 27.04.2022 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Liczba miejsc – 6

Wymiar kursu – 8h

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku