egzamin

Komunikaty o przyborach i materiałach dozwolonych na egzaminach w sesji lato 2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji czerwiec/lipiec 2022 r. (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe) :

część pisemna

część praktyczna

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec/lipiec 2022 r. (Formuła  2017 – kwalifikacje dwuliterowe):

część pisemna

część praktyczna

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie