ckz

Rekrutacja na nowe kursy dla nauczycieli!!!!

naglowek

Kursy  realizowane   są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

l.p.nazwa kursuliczba miejscwymiar kursuuwagi
1Kurs animatora czasu wolnego214 h zajęć praktycznychkurs dla nauczycieli
(zakończono rekrutację)
2Kurs projektowania wnętrz w programie SketchUp 230 h zajęć praktycznychkurs dla nauczycieli
(zakończono rekrutację)
3Kurs odnawialne źródła energii224 h zajęć praktycznychkurs dla nauczycieli
(zakończono rekrutację)
4Kurs kuchnia molekularna416 hkurs dla nauczycieli
(zakończono rekrutację)

Rekrutacja rozpoczyna się 25.08.2023 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o dokumentach źródłowych 

Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty proszę drukować dwustronnie, wypełniać niebieskim długopisem. Daty na formularzach zostaną uzupełnione przy złożeniu dokumentów w sekretariacie.