ckz

Rekrutacja na nowe kursy!!!!

naglowek

Kursy  realizowane   są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

l.p.nazwa kursuliczba miejscwymiar kursuuwagi
1Kurs prawa jazdy kat. B1560hdla uczniów pełnoletnich lub osiągających pełnoletniość nie później niż 12.12.2023.
2Kurs operatorów dronów1017hdla uczniów powyżej 16 roku życia
3Kurs Sushi Master1020hdla uczniów kształcących się w w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
4Kurs montażu i konfiguracji systemów monitoringu1024hdla uczniów kształcących się w branżach: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej i teleinformatycznej
5Kurs animacji 3D w programie Blender1030hdla uczniów kształcących się w branży teleinformatycznej i elektroniczo-mechatronicznej.
6Kurs montażysty rusztowań1030hdla uczniów kształcących się w branży budowlanej
7Kurs wizażu i makijażu638hdla uczniów kształcących się w branży fryzjersko-kosmetycznej
8Kurs układania kostki brukowej1040hdla uczniów kształcących się w branży budowlanej
9Kurs Angular Developer1024hdla uczniów kształcących się w branży teleinformatycznej

Rekrutacja rozpoczyna się 16.08.2023 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o dokumentach źródłowych 

Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty proszę drukować dwustronnie, wypełniać niebieskim długopisem. Daty na formularzach zostaną uzupełnione przy złożeniu w sekretariacie.