programy nauczania logo

Programy nauczania

Branża elektroenergetyczna ELE
Technik elektryk 311303
Elektryk 741103
Branża elektroniczno-mechatroniczna ELM
Technik mechatronik 311410
Branża teleinformatyczna INF
Technik informatyk 351203
Technik programista 351406
Branża budowlana BUD
Technik geodeta 311104
Technik budownictwa 311204
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna HGT
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Technik hotelarstwa 422402
Kucharz 512001
Branża mechaniczna MEC
Ślusarz 722204
Branża motoryzacyjna MOT
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Branża transportu drogowego TDR
Kierowca-mechanik 832201
Branża fryzjersko- kosmetyczna FRK
Technik usług fryzjerskich 514105
Oddziały wielozawodowe

Kształcenie w zawodach rzemieślniczych: 

Fryzjer 514101
Sprzedawca 522301
Cukiernik 751201
Piekarz 751204
Murarz-tynkarz 711204
Jeździec 516408
Monter izolacji przemysłowych 712403
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Blacharz 721301
Lakiernik samochodowy 713203
Blacharz samochodowy 721306