egzamin

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów zawodowych – sesja ZIMA 2024

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Harmonogram części pisemnej

Harmonogram części praktycznej

Powołania część pisemna

Powołania część praktyczna

Asystenci techniczni/ operatorzy systemu

Zespół komunikacyjny

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Nauczyciele powinni zgłosić się  do pracy w zespołach nadzorujących 60 minut przed egzaminem.

Formuła 2019