B.Zelek (ZE)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:002Mep-1/2 Pod.pneu.hyd W14
2Mep-1/2 mont.zes.pnh W14
  2Meg Urz.mechatr W14
28:05 - 8:502Mep-1/2 Pod.pneu.hyd W14
2Mep-1/2 mont.zes.pnh W14
  2Meg Urz.mechatr W14
39:00 - 9:452Meg-1/2 mont.zes.pnh W14
   2Meg Urz.mechatr W14
49:55 - 10:402Meg-1/2 mont.zes.pnh W14
2mkp-mps el.ieln.sam W14
  2Meg-1/2 Pod.pneu.hyd W14
510:50 - 11:352Meg-1/2 mont.zes.pnh W14
2mkp-mps el.ieln.sam W14
 3TMe-2/2 pneum.hydr W14
2Meg-1/2 Pod.pneu.hyd W14
611:45 - 12:30 2Mep Urz.mechatr W13
3bks-mep el.ieln.sam W14
3TMe-2/2 pneum.hydr W14
2mkg-mps el.ieln.sam W14
712:40 - 13:252Mep-2/2 mont.zes.pnh W14
2Mep Urz.mechatr W13
3bks-mep el.ieln.sam W14
1TMe podst.mechat W14
2mkg-mps el.ieln.sam W14
813:35 - 14:202Mep-2/2 mont.zes.pnh W14
2Mep Urz.mechatr W13
 1TMe podst.mechat W14
1TMe zaj. wych. W14
914:25 - 15:10  3TMe-1/2 pneum.hydr W14
1TMe podst.mechat W14
 
1015:15 - 16:003TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
 3TMe-1/2 pneum.hydr W14
  
1116:05 - 16:503TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14