3bmk - mechanik poj.sam./kierowca
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00diaginap.sam-mps DS W18 ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
wf-1/2 RO Sg4
wf-2/2 PO Sg3
28:05 - 8:50diaginap.sam-mps DS W18
pod.tra.drog-kie IS W2
bud.poj.sam-mps DS W18ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
wf-1/2 RO Sg4
wf-2/2 PO Sg3
39:00 - 9:45diaginap.sam-mps DS W18
pod.tra.drog-kie IS W2
zaj. wych. RO WŚwZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
z.rozw.mat ES 107
49:55 - 10:40j.polski SJ 210chemia BM 04ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
ZasKierBC.ZP-zk1 LI W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
z_j.obcy KD 105
510:55 - 11:40j.polski SJ 210wf-1/2 RO Sg1
wf-2/2 PO Sg3
Eksp.sr.trdr-zk1 MB W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
Eksp.sr.trdr-zk1 MB W2
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
matematyka ES 107
611:50 - 12:35religia MC 04z.rozw.język-ja1 KD 204
z.rozw.język-ja2 EK 109
Eksp.sr.trdr-zk1 MB W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
Eksp.sr.trdr-zk1 MB W2
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
wos AN 207
712:45 - 13:30Przep. ruchu JA 08historia JA 08Eksp.sr.trdr-zk1 MB W18
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
Eksp.sr.trdr-zk1 MB W2
diag.po.saZP-zs2 AP W16
diag.po.saZP-zs3 LI W8
Pod.eksp.śtd-kie DS W18
813:35 - 14:20j.angielski-ja1 KD 204
j.angielski-ja2 EK 208
religia MC 207diag.po.saZP-zs3 LI W8diag.po.saZP-zs3 LI W8Pod.eksp.śtd-kie DS W18
914:25 - 15:10 fizyka PM 03diag.po.saZP-zs3 LI W8diag.po.saZP-zs3 LI W8 
1015:15 - 16:00  diag.po.saZP-zs3 LI W8diag.po.saZP-zs3 LI W8 
1116:05 - 16:50  diag.po.saZP-zs3 LI W8diag.po.saZP-zs3 LI W8