W18 - Pracownia mechaniki ogólnej(PK)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00DS 1TMe mon.el.mech
 DS 2mkp-mps Technol.mech
  
28:05 - 8:50DS 1TMe mon.el.mech
DS 1TMe mon.el.mech
DS 2mkp-mps bud.poj.sam
DS 1TMe pod.techikon
 
39:00 - 9:45DS 1TMe mon.el.mech
DS 2mkp-kie b.podeksp.st
DS 1bmk zaj. wych.
DS 1TMe pod.techikon
 
49:55 - 10:40DS 2mkg-kie Pod.kon.masz
DS 2mkp-kie Pod.kon.masz
MB 4TBG-t.g pods.dz.gosp
 DS 1bmk-mpk Pod.kon.masz
510:50 - 11:35DS 3bks-mep diag.poj.sam
DS 2mkp-kie Pod.kon.masz
DS 2mkp-kie Pod.kon.masz
 MB 1bmk przedsięb.
611:45 - 12:30DS 3bks-mep diag.poj.sam
DS 3bks-mep bud.poj.sam
DS 3bks-kie bud.sr.tr.dr
 DS 2mkg-kie b.podeksp.st
712:40 - 13:25DS 3bks-mep diag.poj.sam
DS 3bks-mep bud.poj.sam
DS 3bks-kie bud.sr.tr.dr
OL 3TE zaj. wych.
DS 2mkg-kie b.podeksp.st
813:35 - 14:20DS 3bks-mep diag.poj.sam
 DS 3bks-kie bud.sr.tr.dr
 DS 2mkg-mps bud.poj.sam
914:25 - 15:10 DS 3TMe-2/2 pr.kon.mecha
   
1015:15 - 16:00 DS 3TMe-2/2 pr.kon.mecha
  DS 3TMe-1/2 pr.kon.mecha
1116:05 - 16:50 DS 3TMe-2/2 pr.kon.mecha
  DS 3TMe-1/2 pr.kon.mecha
1216:55 - 17:40    DS 3TMe-1/2 pr.kon.mecha