2mkg - mechanik poj.sam/kierowca
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00pod.tra.drog-kie MB 201zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
przedsięb. OS 201 
28:05 - 8:50zaj. wych. TY 08zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
wf CH Sg3 
39:00 - 9:45BHP HU 02zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
wf CH Sg3historia JA 08
49:55 - 10:40Pod.kon.masz-mps W3a
Pod.kon.masz-kie DS W18
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
j.angielski RM 204j.angielski RM 204
510:50 - 11:35religia MG WŚwzaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
Przep. ruchu JA 08wf CH Sg5
611:45 - 12:30j.polski KU 206zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
zaj.prakt-zp1 AP W16
zaj.prakt-zp2 LI W8a
j.polski KU 206el.ieln.sam-mps ZE W14
b.podeksp.st-kie DS W18
712:40 - 13:25przedsięb. OS 201  matematyka SW 109el.ieln.sam-mps ZE W14
b.podeksp.st-kie DS W18
813:35 - 14:20   religia MG 04bud.poj.sam-mps DS W18