Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w 2021 r”. Jej celem jest wskazanie w jakim kierunku powinna pójść oferta kształcenia w polskich szkołach, by uwzględnić zapotrzebowania rynku pracy i przeciwdziałać bezrobociu wśród absolwentów.

Prognoza ma dwie części: krajową i wojewódzką. W części krajowej zawiera wykaz 28 zawodów, które mają znaczenie strategiczne dla rozwoju państwa. Są to m.in. automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, ślusarz, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista.

Dyrektor ZSTiB Jerzy Soska i Komisja Promocji od lat monitorują prognozy MEN i dostosowują kierunki kształcenia do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, dlatego wiele specjalności, spośród prognozowanych przez ministerstwo, mamy już uruchomionych.

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia, a ósmoklasistów zachęcamy do wybrania naszej szkoły.

Kierunki kształcenia w ZSTiB w prognozie krajowej i Małopolski:

 • technik elektryk
 • technik mechatronik
 • technik programista
 • elektryk
 • ślusarz
 • kierowca mechanik

Kierunki kształcenia w ZSTiB w prognozie Małopolski:

 • technik budownictwa
 • technik informatyk
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych 
 • mechanik pojazdów samochodowych