logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniakucharz

kucharzopis kierunku

Kucharz zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych oraz odpowiedniego łączenia składników.

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje.

Kucharzprzygotowanie potraw
kucharz:

  • przechowuje żywność
  • sporządza i ekspediuje potrawy i napoje
ja, ty, my, oni...

Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa.

Najczęściej będziesz pracować w zespole.

Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o przygotowanie nietypowego dania.

Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane przez ciebie potrawy.

W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.

Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowej żywności.


kariera zawodowa

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.